Ultrasonic measure technologiesUltrasone meettechnieken

The remaining thickness of a steel pipe or a steel vessel can easily be determined using an ultrasonic thickness measuring device. Not only steel, but a lot of non porous materials can be checked with an ultrasonic measuring device.

Measuring the tickness takes just a few seconds and is a non destructive testing method. We also have special measuring heads that can be used up to approx 90 °C

We also use ultrasonic leak detection. With this technique small leaks in pressure vessels can be detected. But also the ultrasonic leak has many great possibilities. Checking whether a valve is cloosing complety or checking compressed air systems for leakage.

Findings small leaks in floor heating systems or drinking water lines can be don by using ultrasonic leak detection in combination with compressed air.De resterende dikte van stalen leidingen en vaten kan eenvoudig worden bepaald met een ultrasone diktemeter. Ook diktes van andere, niet poreuze, materialen kan met behulp van deze diktemeter worden vastgesteld zoals aluminium, RVS, maar ook vele kunststoffen.

Onze diktemeter heeft een speciale kop, waardoor nog goed gemeten kan worden op oppervlakten met een temperatuur van ca 90°C.

Met behulp van onze Ultraprobe 500 kunnen kleine lekken in drukvaten worden opgespoord worden. Maar ook kan eenvoudig worden gecontroleerd of een afsluitklep helemaal afsluit. Persluchtsystemen kunnen eenvoudig worden gecontroleerd op lekkage. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om een klein lekje in een vloerverwarming met ultrasone lekdetectie op te sporen in combinatie met perslucht.