Heating up and Cooling downOpstoken en Afkoelen

Nooij TIS has broad experience with cooling down and heating up of large refractory constructions, such as hot blast stoves. We have been involved in more thanĀ 60 complete heat up projects. In some cases these were new installations, but in most cases we have cooled down and heated up repaired hot blast stoves, hot blast mains and bustle pipe systems.

Nooij TIS can provide a complete set of heat up equipment including combuston air fans, burners with flame failure sensors, burner control cabinets with stringent safety precautions, all hoses, thermocouples, cables and data recorders. Our personnel is very experienced and work 24hr/7 days per week during the cool down heat up proces. If requested by the client Nooij TIS can suggest a reliable and safe heat up schedule on the basis of the installation to be heated. This includes recommended temperature increase per hour and the corresponding required gas and air flows during the heat up.Nooij TIS heeft meer dan 30 jaar ervaring met opstoken en afkoelen van ovenbouwkundige installaties. In totaal zijn wij betrokken geweest bij het opstoken van ca 60 installaties. In sommige situaties waren dit compleet nieuwe installaties, maar in de meeste gevallen betrof het opstoken van gerepareerde windverhitters en/of hetewindsystemen.

Wij beschikken over moderne complete opstookunits voorzien van strenge veiligheidsvoorzieningen, branders met vlamdetectors, verbrandingsluchtventilatoren, opstookthermokoppels, benodigde kabels, slangen en data recorders en deskundig personeel. Het is gebruikelijk dat wij tijdens het afkoelen en opstoken 24uur/7 dagen per week werken gedurende het afkoelen en opstoken. Wij kunnen, indien gewenst, opstookschema’s en instructie’s opstellen, gebaseerd op de installatie die opgestookt dient te worden, inclusief en geadviseerde temperatuurstijgeing per uur en de bijbehorende gas en luchthoeveelheden.