On line InjectionOn line Injecteren

Normal refractory constructions will result in a moderate temperature of the steel casing (100-150 °C) A hot spot on the steel casing is normally caused by damage of the refractory lining. Sometimes the back up insulaton layers are deteriorated and hot gasses can flow along the steel casing. In case the hot spot covers a large area and at high temperatures, such a hot spot can become dangerous. Especially in case of high process pressures. A complete installaton can easily fail due to a hot spot.

Togeher with the company Orange Refractory Services from Strijen (NL) we can repair hot spots even while the installation stays in operation and continues production. Our unique repair system has been developed in the USA by Industrial Service Contractors (ISC) from Baltimore. Small adaptors are installed around the hot spot. From the outside a special refractory mass is injected into the insulation layers at the inside of the steel casing. There is no need to stop the installation, so no production losses. In this way it is possible to reduce the steel temperature at a hot spot (up to 700 °C) and bring the temperature down to normal levels of 100-150 °C. Repaired hot spots remain at low temperature levels  for many years. Only in case of movement of the refractory lining, it may be that repaired spots must be re injected after a couple of years.. Many of hot spots that we have repaired had extra compressed air or water cooling installed. After repair of hot spots such extra cooling can be removed.

Een ovenbouwkundige installatie wordt zo ontworpen dat de stalen mantel iet al te heet wordt. Een hete plek op de stalen buitenmantel van een ovenbouwkundige installatie wordt veroorzaakt door een beschadiging van de vuurvaste bemetseling. Doordat de achterliggende bemstseling is beschadigd, kunnen hete gasses in kontakt komen met de stalen mantel, waardoor de hete plekken ontstaan.  Hoge temperatuur en grote plekken kunnen bijzonder gevaarlijk zijn en moeten gerepareerd worden. Zeker bij hoge procesdrukken.

Samen met de firma Orange Refractory Services uit Strijenzijn wij in staat om hete plekken te repareren terwijl de installatie normaal in bedrijf kan blijven. Dit unieke systeem is ontwikkeld in de Verenigde Staten door de firma Industrial Service Contractors (ISC) uit Baltimore. Rondom worden speciale kleine adaptors gemonteerd. Vanaf de buitenzijde wordt speciale vuurvaste massa onder druk via de adaptors geinjecteerd. Door deze specialistische aanpak is het niet nodig dat de installatie wordt stilgezet om de hete plek te kunnen repareren. Op deze manier is het mogelijk om hete plekken (tot wel 700 °C) weer terug te brengen naar een normale bedrijfstemperatuur van ca 100-150 °C. De uitgevoerde reparaties blijven jarenlang op een laag temperatuurniveau. In geval van grote bewegingen van de vuurvaste contructie (bijvoorbeeld door af te koelen en weer op te stoken)  kan het voorkomen dat een hete plek na enkele jaren opnieuw geinjecteerd dient te worden. Veel van door ons gerepareerde plekken waren van persluchtkoeling of van waterkoeling voorzien. Na een door ons uitgevoerde reparatie is extra koeling niet meer nodig.

Door gebruik te maken van onze infrarood camera kunnen we niet alleen hete plekken opsporen, maar we zijn ook in staat om direkt te controleren of de hete plek voldoende is gerepareerd . Ons werkterrein ligt veelal in de staalindustrie (windverhitters en hetewindsystemen) maar ook bij andersoortige vuurvast installaties kunnen wij hete plekken repareren.