ElectricalElektro

One of the first technical applications of thermography was  checking eletrical installations, like control cabinets, switch gear,  distribution boards  and E motors. With an infrared camera it is very simple to detect overloaded items, bad connectons and components with (too) high temperatures. Wij have broad experience with periodical inspections of electrical installations.

Quite often, electrical installations in public buildings must be inspected at regular interfalls, according to national legislation. Examples are offices, work shops, schools hospitals, hotels etc..

More and more building owners or administrators demand, on top of national requirements with respect to periodical inspection of the electrical installation, also a thermal survey of the distribution panels and swith gear.

Nooij Thermal Inspection Services cooperates with several electrical inspection bureaux and therfore we can offer a complete inspection of the electrical installation according national regulations, including infrared survey and reporting.

Een van de eerste technische toepassingen van thermografie was de toepassing bij elektrische installaties, zoals schakel- en regelkastenkasten, verdelers, en elektromotoren. Met behulp van een infrarood camera kunnen heel eenvoudig overbelastingen, overgangsweerstanden en componenten met een (te) hoge temperatuur worden opgespoord. Wij hebben een ruime ervaring met het periodiek inspecteren van eletrische installaties.

Elektrische installaties in gebouwen dienen volgens de Arbo-wet regelmatig gecontroleerd te worden conform de NEN 3140 norm. Een en ander is afhankelijk van de ouderdom van de installatie en het gebruik. Voorbeelden van gebouwen die volgens de NEN 3140 regelmatig geïnspecteerd dienden te worden zijn kantoren, werkplaatsen, scholen, ziekenhuizen, hotels enz.

Steeds meer eigenaren/beheerders van deze gebouwen willen als aanvulling op de NEN 3140 inspectie ook een infrarood foto van de elektrische verdeelinrichtingen en de schakelkasten.

Nooij Thermal Inspection Services werkt nauw samen met verschillende elektrotechnische inspectiebureaus.

Hierdoor kunnen wij gehele NEN 3140 inspecties uitvoeren, of indien gewenst alleen de infrarood foto’s van de installatie verzorgen.