Een van de eerste technische toepassingen van thermografie was de toepassing bij elektrische installaties, zoals schakel- en regelkastenkasten, verdelers, en elektromotoren. Met behulp van een infrarood camera kunnen heel eenvoudig overbelastingen, overgangsweerstanden en componenten met een (te) hoge temperatuur worden opgespoord. Wij hebben een ruime ervaring met het periodiek inspecteren van eletrische installaties.

Elektrische installaties in gebouwen dienen volgens de Arbo-wet regelmatig gecontroleerd te worden conform de NEN 3140 norm. Een en ander is afhankelijk van de ouderdom van de installatie en het gebruik. Voorbeelden van gebouwen die volgens de NEN 3140 regelmatig geïnspecteerd dienden te worden zijn kantoren, werkplaatsen, scholen, ziekenhuizen, hotels enz.

Steeds meer eigenaren/beheerders van deze gebouwen willen als aanvulling op de NEN 3140 inspectie ook een infrarood foto van de elektrische verdeelinrichtingen en de schakelkasten.

Nooij Thermal Inspection Services werkt nauw samen met verschillende elektrotechnische inspectiebureaus.

Hierdoor kunnen wij gehele NEN 3140 inspecties uitvoeren, of indien gewenst alleen de infrarood foto’s van de installatie verzorgen.