On line Injecteren

Een ovenbouwkundige installatie wordt zo ontworpen dat de stalen mantel iet al te heet wordt. Een hete plek op de stalen buitenmantel van een ovenbouwkundige installatie wordt veroorzaakt door een beschadiging van de vuurvaste bemetseling. Doordat de achterliggende bemstseling is beschadigd, kunnen hete gasses in kontakt komen met de stalen mantel, waardoor de hete plekken ontstaan.  Hoge temperatuur en grote plekken kunnen bijzonder gevaarlijk zijn en moeten gerepareerd worden. Zeker bij hoge procesdrukken.

Samen met de firma Orange Refractory Services uit Strijenzijn wij in staat om hete plekken te repareren terwijl de installatie normaal in bedrijf kan blijven. Dit unieke systeem is ontwikkeld in de Verenigde Staten door de firma Industrial Service Contractors (ISC) uit Baltimore. Rondom worden speciale kleine adaptors gemonteerd. Vanaf de buitenzijde wordt speciale vuurvaste massa onder druk via de adaptors geinjecteerd. Door deze specialistische aanpak is het niet nodig dat de installatie wordt stilgezet om de hete plek te kunnen repareren. Op deze manier is het mogelijk om hete plekken (tot wel 700 °C) weer terug te brengen naar een normale bedrijfstemperatuur van ca 100-150 °C. De uitgevoerde reparaties blijven jarenlang op een laag temperatuurniveau. In geval van grote bewegingen van de vuurvaste contructie (bijvoorbeeld door af te koelen en weer op te stoken)  kan het voorkomen dat een hete plek na enkele jaren opnieuw geinjecteerd dient te worden. Veel van door ons gerepareerde plekken waren van persluchtkoeling of van waterkoeling voorzien. Na een door ons uitgevoerde reparatie is extra koeling niet meer nodig.

Door gebruik te maken van onze infrarood camera kunnen we niet alleen hete plekken opsporen, maar we zijn ook in staat om direkt te controleren of de hete plek voldoende is gerepareerd . Ons werkterrein ligt veelal in de staalindustrie (windverhitters en hetewindsystemen) maar ook bij andersoortige vuurvast installaties kunnen wij hete plekken repareren.