Home

Nooij Thermal Inspection Services heeft de laatste jaren haar activiteiten uitgebreid. Via onze contacten met staalbedrijven wereldwijd en door goede samenwerking met diverse bedrijven, zijn wij nu in staat om, naast onze inspectie activiteiten, ook meerdere services aan te bieden.

Inspecties

Nooij Thermal Inspection Services inspecteert verschillende soorten installaties in binnen en buitenland. Binnen Nederland worden niet alleen inspecties in de staal industrie en in de (petro) chemie industrie uitgevoerd maar vormt ook de bouw (woningen en kantoren) en de elektra installaties en belangrijk deel van het totale werkaanbod.

In het buitenland worden in de regel vuurvaste installaties geïnspecteerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van een combinatie de diverse inspectietechnieken.

De rapportage wordt in nauw overleg met de klant opgesteld.